BeHabitat - Cases Eficients i Saludables _ Projectes

PROJECTES – BEHABITAT

Aprofitem els recursos naturals

VALOR CONSTRUCTIU

Posem en valor l’eficiència energètica en la construcció adaptant l’edificació a l’entorn i a la salut de les persones, amb un consum energètic proper als 3kWh/m2/any, davant dels 150 kWh mínim que marca la normativa, en la línia de la millora dels requisits de l’eficiència tèrmica de les directrius europees del 2020 i i els nZEB (nearly zero energy buildings), i amb un balanç energètic gris baix.

CASA MAGDA

Arquitecte: Josep Bunyesc
Superfície: 223 m2
Població: Lleida
Any construcció: 2012
Qualificació energètica: A

CASA JORDI

Arquitecte: Josep Bunyesc
Superfície: 365 m2
Població: Lleida
Any construcció: 2013
Qualificació energètica: A

CASA ARBORETUM

Arquitecte: Josep Bunyesc
Superfície: 280 m2
Població: Lleida
Any construcció: 2012
Qualificació energètica: A